top of page

SZKOLENIA DLA FIRM, COACHING

Szkolenia | Warsztaty | Webinaria

  • 1 godz
  • od 350 zł za sesję
  • Plac Solny

OPIS USŁUGI

Prowadzę indywidualne szkolenia dla menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów w doskonaleniu własnych kompetencji oraz grupowe szkolenia dla firm (szkolenia stacjonarne / online, webinaria, treningi). Indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem pracownika. Kierowany do osób prywatnych na liniowych oraz menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby, czyli nie są to osoby oddelegowane przez pracodawcę (który może ponosić koszt procesu). Wspieram menedżerów każdego szczebla, przedsiębiorców i specjalistów na różnych etapach rozwoju zawodowego w doskonaleniu ich kompetencji. Proponowane obszary pracy (cel zawsze ustala Klient): ​ - zwiększenie efektywności w osiąganiu celów własnych, zespołu i organizacji, - zwiększenie kreatywności - poprzez poszerzenie perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań, - podniesienie i utrzymanie motywacji i zaangażowania w pełnionych przez siebie rolach biznesowych i zawodowych, - wsparcie procesu podejmowania decyzji. Czas trwania procesu jest zależny od celu i obejmuje 3-10 sesji.


ZASADY REZYGNACJI

W przypadku chęci rezygnacji proszę o kontakt pod adresem me@marcinnowacki.pl


DANE KONTAKTOWE

  • Plac Solny 16, Wrocław, Polska

    +48791999909

    me@marcinnowacki.pl


bottom of page