top of page

Zapraszam Cię na 6-tygodniowy kurs uważności w sporcie oparty na metodach MMTS oraz Mindful Athlete.

 

Zapisy wkrótce - zapytaj o kurs

 

 

 

 

6 spotkań x 1 godzina

 

 

Grupowy trening uważności dla sportowców

 

Po warsztacie uczestnicy będą posiadali podstawowe umiejętności poprawy równowagi emocjonalnej, skupienia i zdolności adaptacyjnych podczas treningu oraz zawodów

4 obszary treningu:

  1. Zdolność do zachowania „otwartej świadomości“

  2. Troska o siebie (i członków zespołu)

  3. Ćwiczenia koncentracji

  4. Praktykowanie akceptacji „negatywnych“ stanów umysłu

 

Moduły (6 cotygodniowych, godzinnych spotkań):

  1. Wprowadzenie do uważności. Krótkie wprowadzenie do self-compassion.

  2. Tolerowanie sportowego stresu.

  3. Koncentracja. Radzenie sobie z rozproszeniem uwagi.

  4. Współczucie dla siebie i innych. Uważność w trudnych momentach.

  5. Samoregulacja - wartości sportowe i świadomość ciała wspierające w osiąganiu wyników.

  6. Przygotowanie do adaptacji i regulacji wydajności.

Literatura dotycząca uważności została zdominowana przez dwie wiodące szkoły: jedną rozwiniętą przez Jona Kabat-Zinna, która czerpie z buddyjskich praktyk medytacyjnych i jest często określana jako „wschodnie“ podejście do uważności, a drugą opracowaną m.in. przez prof. Ellen Langer, która jest często określana jako „zachodnie“ podejście do uważności.

 

Uważność w koncepcji „wschodniej“ definiuje się jako „szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę”. Z rdzeniem uważności wiąże się także koncepcja akceptacji, którą można określić jako „przyjęcie postawy nieoceniającej świadomości i aktywne przyjęcie doświadczenia myśli, uczuć i doznań cielesnych w miarę ich pojawiania się”.

 

Uważność „zachodnia“ zawiera kilka elementów. Są to zaangażowanie, poszukiwanie nowości, kreatywność, elastyczność. Ten rodzaj uważności ułatwia doświadczanie tzw. stanu przepływu („flow“). Flow to stan działania, w którym osoba doświadcza pełnego zanurzenia się w czynności, którą wykonuje. Czynność ta przynosi satysfakcję z samego (pełnego) zaangażowania się w wykonywanie tej czynności przy pełnej obecności w danym momencie. Flow często jest ściśle powiązany ze stanem szczytowej wydajności i kreatywności.

 

Przykład - sportowcy mogą przeżywać silny, destrukcyjny lęk przed zawodami. Zamiast stosować techniki unikowe, które prowadzić będą do braku koncentracji na nadchodzącym wyzwaniu, mogą zmienić perspektywę, zauważyć swój lęk i zaakceptować go z otwartością. Korzystając z technik akceptacji, mindfulness i compassion, sportowcy mogą jednocześnie w pełni skupić swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Wyzwanie polega na tym, że niektórzy sportowcy (a nawet część psychologów sportowych) uważają, że optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy względnym braku silnych emocji. Interwencje oparte na uważności i akceptacji wykorzystują różne strategie nie w celu odwrócenia uwagi od bodźców generujących emocje, ale w celu zwiększenia uwagi związanej z zadaniem podczas doświadczania emocji.

bottom of page